Житният режим се прави винаги през февруари и винаги започва няколко дни след Пълнолунието. Можем да изберем деня, в коайто да започнем, но също така е добре да проверим кои са датите на общия житен режим. Когато една духовна практика се провежда заедно, от много хора едновременно, тя има много по-мощен ефект не само върху нас, но и върху обективната реалност.

Изборът на деня е много важен, защото:

Ако човек започне режима в неделя, той се свързва със Слънцето, Духа и Светлината в живота и тогава е много подходящо да чете и проучва Библията. После ще завърши във вторник, ден на борба, в която активно ще участва умът на човека.

Ако Житният режим започне в понеделник, човек ще се свърже с развитието на своята душа, ще възприеме любовта в сърцето си и ще пречисти всичко около себе си. Ще завърши в сряда – денят на Природата, с която човек трябва да се свърже.

Ако Житният режим започне във вторник, човек ще работи активно за развитието на своя ум и придобиване на положително знание за живота. Целта му ще се постигне само с воюване и чистене от човешките наслоявания – от отрицателните човешки мисли, които пречат много за придобиване на знанието. Режимът ще завърши в четвъртък – ден на благородството и развитието на човешката личност чрез волята.

Ако Житният режим започне в сряда е най-добре, защото влизаме в лечебницата на природата за 10 дни и завършваме в петък – деня, в който е създаден човекът. Тогава, ако искаме да постигнем нещо в живота си, трябва усилено да работим за развитието на сърцето си и животът ни да стане напълно съзнателен. Целта ни ще бъде постигната с усилена умствена работа и системни сериозни занимания.

Ако Житният режим започне в четвъртък, ние ще проявим своята воля, ще придобием сила, с която ще превъзмогнем мъчнотиите, изпречили се в пътя на живота ни. Сами ще решаваме въпросите и ще работим за собственото си развитие. Режимът ще завърши в събота – деня на Бога, към когото трябва да насочим целият наш личен и съзнателен живот.

Ако Житният режим започне в петък, ние ще се свържем с Живото Слово Божие – изявената Божия Любов на Земята, което ще ни озари със своята светлина и ще стане господар на нашата съдба, на нашия Живот. Това може да се постигне само при пълно проявление на Божията Любов. Режимът ще завърши в неделя – ден на Духа, науката, изобретенията и прогреса в Живота, ден на постоянно Веселие и непреривна вътрешна радост.

Изберете деня съзнателно, според собствените си нужди и възможности. Петък например е подходящ ден за тези, които са на нормирано работно време. Така в най-тежките дни няма да се налага да ходят на работа и ще могат да подбират контактите си. Най-важно от всичко обаче е да направите съзнателен избор и да пристъпите към режима с мисълта, че правите нещо добро за себе си. Ако подходите към него като към диета, обричаща ви на мъчения и лишения, едва ли ще се справите.