DSC00791

Цветето на утешението

Утеха, мир, избавление, равенство и единение. Витлеемска звезда ни сплотява, спокойствие носи и утешава. “Ти звезда си на спасение, водиш хората към смирение. Даваш лъч светлина в тъмната душа. Ти си земен рай! Де да можеше полето цялото с тебе да е заето! Да успокояваш очите, да утешаваш душите. Ти с Христово си съзнание, носиш ни послание: че силата е в нас, че пътят към сърцето е отворен, че всички болки и тревоги са просто едни роли. Те не съществуват – всичко е илюзия! Времето е спряло, пространство от чиста светлина – в него сме само аз и моята душа. В него аз намирам своето Присъствие, там се разтварям и превръщам в отсъствие. Хем съм тук, хем ме няма, сега съм по истинска и цяла. Чувствам пълнотата и усещам връзката с душата, разбирам за какво съм жива, всичко прави ме щастлива. Целия живот и цялото творение са мое собствено отражение!”